Uitstel installatie kinderburgemeester, Burgemeester Van Belzen opgenomen in Maasstad Ziekenhuis

Anaïs Swirc en burgemeester van Belzen
Anaïs Swirc en burgemeester van Belzen
De geplande installatie van de kinderburgemeester tijdens de raadsvergadering van vanavond is wegens ziekte van de burgemeester uitgesteld. In overleg met betrokkenen is besloten de installatie van de kinderburgemeester uit te stellen tot de volgende raadsvergadering, op 16 oktober 2018.
Burgemeester Jan van Belzen is wegens een infectie opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis voor een antibioticakuur. Hij verwacht volgende week zijn werkzaamheden weer te kunnen oppakken. De raadsvergadering van vanavond wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter en nestor van de raad, de heer Dirk Vermaat.
Nieuwe kinderburgemeester
Op 20 juni jongstleden is Anaïs Swirc gekozen als kinderburgemeester voor het komend schooljaar.
Anaïs gaat het komend schooljaar met burgemeester Jan van Belzen mee naar evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas. Zij zal daar soms ook een korte toespraak houden. Ook is Anaïs ambassadeur voor kinderzaken: zij gaat met de burgemeester en andere mensen in de gemeente in gesprek over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen.
Burgemeester Jan van Belzen: “Anaïs is heel ambitieus. Haar plannen zijn voor jong en oud. Zo wil ze eenzaamheid onder ouderen verminderen, goede bibliotheken op scholen en wil ze EHBO-trainingen voor jongeren. Ook een jeugdbrandweerdag staat hoog op haar lijstje. Net als pesten tegengaan. We gaan samen met haar kijken wat we uit kunnen gaan voeren.”
De raadsvergadering van vanavond wordt waargenomen door Dirk Vermaat.