Burgemeester Jan van Belzen: “Houd oog voor elkaar en let op de kwetsbaren onder ons”

Burgemeester Jan van Belzen
Burgemeester Jan van Belzen

Burgemeester Jan van Belzen heeft een brief geschreven gericht aan de inwoners van Barendrecht. Hij gaat in op de huidige situatie rondom het coronavirus (COVID-19).

Daarnaast heeft de veiligheidsregio Rotterdam dinsdagmiddag 17 maart een noodverordening afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorm aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening. De volledige tekst van de noodverordening vindt u hier. Deze verordening is geldig op het grondgebied van de gemeenten die horen tot de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, waaronder Barendrecht.

De volledige brief van burgemeester Jan van Belzen aan alle bewoners van Barendrecht:

Beste bewoners van Barendrecht,

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft door alle maatregelen die genomen zijn een ingrijpende invloed op het openbare leven. De huidige situatie vraagt veel van de samenleving, zowel landelijk, regionaal als bij ons in Barendrecht. We hebben elkaar nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Alleen samen kunnen we zorgen voor een omslag. Houd oog voor elkaar en let op de kwetsbaren onder ons, is mijn boodschap aan u allen.

De gevolgen van corona raken iedereen. Onze premier was duidelijk. Het coronavirus is onder ons, zal dat voorlopig ook blijven. Een groot aantal Nederlanders zal besmet worden. We leven in Barendrecht in een hechte gemeenschap. Ik doe daarom een beroep op u. Om niet alleen uzelf, maar daarmee ook anderen te beschermen en de voorgeschreven adviezen serieus te nemen.

Moeilijke tijden

Het zijn moeilijke tijden voor onze lokale ondernemers en zelfstandigen, het zorgpersoneel, de horeca, de hulpdiensten en vele andere partijen en individuen. Inkomsten, het sociale leven, reizen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, economie, scholing: veel gaat niet meer zoals we het gewend waren. ‘Z’n gangetje’, dat is voor een onbepaalde periode verleden tijd. Maar wij laten niemand vallen. Zo zijn wij als Barendrechters: we zorgen voor elkaar!

Meer dan ooit is het daarom zaak saamhorigheid hoog in het vaandel te hebben staan en de situatie serieus te nemen. Door het opvolgen van de voorschriften is de kans op verergering van de situatie het kleinst. Het is en blijft belangrijk om sociale contacten te beperken. Houd daarnaast gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar, werk thuis wanneer mogelijk en blijf de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen. Dit kan veel goeds opleveren, juist ook voor het welbevinden van kwetsbare groepen. Tegelijkertijd kunnen we ook op afstand voor verbinding zorgen. Denk aan een kaartje, of een boodschap doen voor de buren. Het zijn vaak letterlijk de kleine dingen die het doen, die zo belangrijk zijn.

Hoge piek voorkomen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) typeert de corona-uitbraak sinds vorige week als een pandemie. In Nederland is het indammen van de uitbraak vanwege het aantal besmettingen niet meer leidend, maar wel het vertragen ervan. Het doel van deze nieuwe strategie is om een mogelijke piekbelasting op onze medische zorg te voorkomen. Op dit moment kan ons zorgsysteem de uitbraak van hetcoronavirus aan en zijn er voldoende IC-bedden beschikbaar. Om de situatie zo beheersbaar als mogelijk te houden, is het van belang om de adviezen vanuit de overheid op te volgen en na te leven.

De laatste ontwikkelingen

Wij begrijpen dat u als inwoner van Barendrecht vragen heeft over het coronavirus en graag op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de websites van Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast heeft het RIVM een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over corona: 0800-1351. We volgen als gemeente de richtlijn van de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid is altijd de laatste stand van zaken te lezen. Op www.barendrecht.nl  vindt u het laatste nieuws op lokaal gebied en eventuele wijzigingen voor de gemeentelijke dienstverlening.

Jan van Belzen
Burgemeester Barendrecht