WOZ-waarde inzien via landelijk loket

U kunt nu de WOZ-waarde van uw woning inzien via het landelijke WOZ waardeloket.

WOZ-waarde online
Vanaf 21 juni zijn alle gemeenten die deelnemen aan SVHW, waaronder Barendrecht, aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Hierdoor kunt u de WOZ-waarde van uw woning online bekijken.

Door de openbaarheid van de WOZ-waarden kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. En inzicht krijgen in hoe de verschillen tussen woningen zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde.

SVHW
SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie. De belangrijkste taken zijn het heffen en innen van lokale belastingen, het vaststellen van de WOZ-waarden en het beheren van de basisregistraties WOZ en BAG.