Windmolens Binnenmaas 2 meter hoger dan Euromast

De inwoners van de gemeente Binnenmaas hebben tot 7 augustus voor de laatste keer de kans om hun zienswijze te geven op de bouw van vijf windmolens aan de oever van de Oude Maas aan weerszijden van de Heinenoordtunnel met elk een hoogte van 187 meter. Dat is twee meter hoger dan de Euromast.

Barendrecht blijft fel tegen de realisatie van de windturbines bij de oeverburen en vraagt zich af of de gemeente Binnenmaas zich sinds 2015 wel voldoende heeft verweerd tegen de plannen van Provinciale Staten. Het gemeentebestuur van Barendrecht slaagde er namelijk wel in om die monstrueuze energiepilaren aan zijn oeverzijde te weren. De aantasting van de natuurwaarde in dat gebied bleek als protest steekhoudend. Waarom die argumenten niet gelden voor het landschappelijke beeld aan de overzijde van De Oude Maas is voor velen een raadsel.

Vorige maand werd door de gemeente Binnenmaas wel alvast een exploitatieovereenkomst getekend met Eneco Wind B.V. Maar of Windpark Oude Maas er definitief komt is in handen van de Provinciale Staten van Zuid Holland, dat eind dit jaar in totaal 23 nieuwe posities aanwijst. Daarna moeten de gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen.

Barendrecht verwacht binnenkort trouwens ook antwoord van het provinciebestuur op de ingebrachte zienswijzen met betrekking tot de voorgestelde realisatie van windmolens bij het Vaanplein en het bedrijventerrein Oost. Ook voor die twee locaties bestaat bij Barendrecht weinig enthousiasme omdat de gemeente te dicht bevolkt is.

Gedeputeerde Staten heeft sinds enkele jaren bijna vijftig energieposities rond de grote steden Den Haag en Rotterdam in studie. Daarvan zijn er inmiddels elf van de baan. Ook de inwoners van Ridderkerk krijgen te maken met het grootschalige project, want er staan windmolens gepland in de Stormpolder van Krimpen aan den IJssel. Dat is voor de woningen in Ridderkerk aan de oever van de Nieuwe Maas een zichtlocatie.