Wethouder Peter Luijendijk opent op 10 oktober bussluis

Wethouder Peter Luijendijk opent op 10 oktober de onderdoorgang van de A29, waardoor voor alle Barendrechters met de auto een betere verbinding ontstaat tussen oost en west. Om die openstelling mogelijk te maken en er voor te zorgen dat er vervolgens een veilige verkeersroute ontstaat op het moment dat de verkeersdruk toeneemt, moeten er nog wel verschillende ingrepen worden gedaan. Wilt u meer weten over de aanleg van de kruising, details van omleidingen en planningen óf over andere werk- zaamheden in Barendrecht? Dan kunt u terecht op www.barendrecht.nl/metersmaken.