Wachtlijst aanleunwoningen Windsingel naar Woonzorg Nederland

De gemeente beheert een wachtlijst voor aanleunwoningen aan de Windsingel, naast woonzorglocatie Borgstede. Deze wachtlijst wordt in het komende jaar overgedragen. Eerst aan de eigenaar van de woningen, Woonzorg Nederland. Daarna draagt Woonzorg Nederland de wachtlijst over aan Woonnet-Rijnmond. Dit is de gezamenlijke website van aangesloten woningcorporaties in de regio Rotterdam.
Iedereen die op de wachtlijst staat ontvangt hierover persoonlijk bericht. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.barendrecht.nl > Meer over wonen, bouwen, verhuizen > Aan- leunwoningen.
Bent u ingeschreven op de wachtlijst en kreeg u geen bericht? Kijk dan ook op onze website of bel met telefoonnummer 14 0180.