Waar voor je geld

We zitten alweer in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de zomer stelt de gemeenteraad de voorjaarsnota vast, een meerjarig doorkijkje naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Barendrecht. En die toekomst ziet er financieel rooskleurig uit. We hebben een meerjarig begrotingsoverschot, hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gemeenten vanuit het rijk recentelijk een flink extraatje krijgen per jaar.

De komende tijd zal menig politieke partij in Barendrecht plannen presenteren, om Barendrecht beter te maken. Over de grote thema’s in Barendrecht gaat ú straks in maart 2018 beslissen, wanneer u naar de stembus gaat. Zo werkt de democratie en dat is een goede zaak.

De plannen zullen ongetwijfeld flink variëren. Plannen voor de ‘harde kant’ van gemeentelijk beleid, zoals accommodaties, de buitenruimte, infrastructuur en recreatie. En plannen voor de ‘zachte kant’ van de samenleving: zorg, welzijn, minimabeleid, cultuur, enzovoort. Het is verstandig in de planvorming wel énige terughoudendheid te betrachten. We geven immers gemeenschapsgeldgeld uit en dat hoeft niet per se op. Althans dat houd ik regelmatig voor. Een beetje vet op de botten voor mindere tijden kan ook geen kwaad en de hypotheekschuld die in Barendrecht de afgelopen tien jaar flink was opgelopen, zijn we nou juist weer een beetje aan het aflossen.

Begrotingsoverschotten zijn aantrekkelijk om direct uit te geven, dat zie je vooral landelijk. Zelfs bij een minder groot begrotingstekort dan verwacht (denk daar even over na), waren de regeringspartijen er de afgelopen jaren als de kippen bij om cadeautjes uit te delen aan de achterban. Als pleister op de wonde, want de jaren ervoor was Nederland door het kabinet getrakteerd op flinke lastenverhogingen.
De hoogte van de belastingen is in Barendrecht ook regelmatig een thema. Dat terwijl de gemeentebelastingen (OZB) maar een klein onderdeel zijn van de totale lastendruk. Aan BTW, vennootschapsbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en accijnzen, zijn we veel meer kwijt.

De woonlasten in Barendrecht zijn ten opzichte van Zuid-Holland van gemiddeld niveau. Maar als u in gemeenten in de regio komt, let dan eens op kwaliteit. En vergelijk dat met Barendrecht. In Barendrecht krijgt u een over het algemeen fraaie buitenruimte, kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties voor jong en oud, prima culturele voorzieningen, goede infrastructuur en hoogwaardige onderwijsgebouwen. Natúúrlijk liggen er nog voldoende verbeterkansen. Maar als ik het huidige kwaliteitsniveau af zet tegen de gemiddelde woonlasten, kom ik maar tot één conclusie: In Barendrecht krijg je als inwoner wáár voor je geld.