Voorlichting en vuurwerkbrillen voor de Zeppelin

Wethouder Peter Luijendijk reikte op woensdag 6 december in de Veiligheidspost aan het Middeldijkerplein vuurwerkbrillen uit aan de leerlingen van basisschool De Zeppelin. Hij deed dit samen met Martin Verschoof van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

De voorlichtingsles heeft als doel om de kinderen bewust te maken van het feit dat vuurwerk niet alleen leuk is, maar ook risico’s met zich meebrengt. In de les kwam ook naar voren dat het belangrijk is dat hulpverleners hun werk goed moeten kunnen doen. Door de les en het uitdelen van vuurwerkbrillen hopen ze veilig gedrag te stimuleren en oogletsel door vuurwerk te voorkomen.

Vooraf kregen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een les ”Veilig omgaan met Vuurwerk”. Hierin kwamen alle aspecten van vuurwerk aan bod; de gevaren( van illegaal vuurwerk), hoe je veilig vuurwerk kan afsteken, gevolgen bij een overtreding en geweld tegen hulpverleners.