Verkoop Bethelkerk in Barendrecht nog niet uitgesloten

De Regionale Commissie voor geschillen en beroepszaken heeft het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit op een belangrijk punt nietig verklaard. Dit betreft het feitelijk verkopen van de Bethelkerk in Barendrecht.
Het moderamen heeft in een persbericht voorgesteld om niet in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Echter uit de e-mailwisseling met diverse AK leden blijkt dat er verschillen zijn in de interpretatie van de uitspraak en de kerkenraad kreeg vragen die het niet zonder juridisch advies kan beantwoorden. Aangezien dit alles speelt in een periode dat velen van een vakantie genieten is het niet mogelijk om als AK eerder dan 7 september a.s. over de kwestie te beraadslagen. (bron: AK)