Start woningbouw op Botterlocatie pas in 2019

Op de locatie aan de Botter 135 in Barendrecht worden na verwachting ongeveer 70 woningen gerealiseerd: ca. 35 sociale huurwoningen (≤ € 710/maand), ca. 17 (middel)dure huurwoningen en ca. 18 koopappartementen. De bouwhoogte van de nieuwbouw moet aan de Botterzijde zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande omliggende bebouwing. Aan de parkzijde is een hoogbouw-accent mogelijk van maximaal zes bouwlagen. Momenteel kunnen belangstellenden nog niet inschrijven voor een bepaalde woning. Op het moment dat een partij de woningen daadwerkelijk gaat realiseren hoort u dit van de gemeente.

Tijdelijke inrichting
Inmiddels is het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. Op deze wijze voorkomen wij dat plassen ontstaan en het terrein tot en met de bouw braak blijft liggen. Op dit moment wordt de ontwikkelstrategie nader uitgewerkt. Dit betekent dat wordt bekeken op welke wijze en door wie het woningbouwprogramma het beste ontwikkeld kan worden. Dit doet de gemeente in overleg met de woningbouwvereniging Patrimonium Barendrecht. De planning van het vervolgtraject is als volgt:

Vaststelling marktpartij: 3e kwartaal 2017
Selectie marktpartij: 3e kwartaal 2017
Start ontwerpfase: 1e kwartaal 2018
Bestemmingsplanprocedure: 2018
Start bouw: begin 2019