School reageert adequaat bij brandende lithiumbatterij

Gisterochtend is bij het werken aan het profielwerkstuk op Calvijn Groene Hart een lithiumbatterij in de brand gevlogen. De brand is direct geblust door de begeleider van het profielwerkstuk. De C3-vleugel is daarna tijdelijk ontruimd geweest, met name vanwege de stank en de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen.
De brandweer heeft samen met een adviseur gevaarlijk stoffen een nacontrole uitgevoerd. Zij hebben geconstateerd dat er geen schadelijke concentraties zijn vrijgekomen en er geen sprake was van een gevaarlijke situatie voor leerlingen en personeelsleden. De C3-vleugel is vervolgens weer in gebruik genomen, met uitzondering van het lokaal waar de batterij in brand is gevlogen.
De brandweer heeft geconstateerd dat de school adequaat heeft gehandeld en dat de situatie snel onder controle was.