Prijsverhoging in kantine bij BVV Barendrecht

BVV Barendrecht kan niet langer de kantineprijzen handhaven. ”De inkoop is duurder geworden om de prijzen gelijk te houden. Dat is de afgelopen jaren wel gelukt.” aldus de voetbalclub op haar website. Daardoor ziet de club zich genoodzaakt om sommige consumpties duurder te maken.

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 gaan de kantineprijzen op de club met gemiddeld 5% omhoog. Die prijsverhoging is besproken en goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 20 januari j.l. Het bestuur verwacht dat de kantine ook in het komende seizoen weer een zeer belangrijke plaats in het verenigingsleven gaat innemen.

”Het bestuur streeft ernaar om de prijzen zo laag mogelijk te houden.” zo stelt de club.