Leerlingen ontdekken effect witte chocolade op kortetermijngeheugen

Dertien leerlingen uit 5vwo van Calvijn Groene Hart hebben donderdag hun profielwerkstuk gepresenteerd op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De school en universiteit werken hierbij samen in het Erasmus Research Programme.

De Calvijn-leerlingen volgden op de universiteit een startcollege over de aanpak van wetenschappelijk onderzoek. Een studentdocent van de universiteit gaf vervolgens op school minicolleges over de verschillende fases in wetenschappelijk onderzoek. Daarna zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met onderzoek in het kader van hun profielwerkstuk. De studentdocent van de universiteit en de vakdocent van school voorzagen de leerlingen van feedback.

De onderzoeken hadden zeer uiteenlopende onderwerpen: het effect van sluikreclame, de invloed van chocolade op het kortetermijngeheugen, de samenhang tussen IQ en dyslexie, het welbevinden van veganisten, de werking van batterijen bij extreem lage en hoge temperaturen en de invloed van beelden op de speelgoedkeuze van jonge kinderen passeerden de revue. Naast een theoretisch onderzoek hebben de academici in spe ook een praktisch onderzoek uitgevoerd.

Een van de conclusies was dat witte chocolade meer effect heeft op het kortetermijngeheugen van kinderen dan melk- of pure chocolade. Dit was erg verrassend, omdat in witte chocolade minder flavanolen voorkomen dan in de andere soorten chocola. Of het relatief hoge suikergehalte in witte chocolade een positieve invloed heeft op het kortetermijngeheugen, is een onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek. Hoe dan ook, deze mooie samenwerking tussen Calvijn en de Rotterdamse universiteit heeft nu al mooie resultaten opgeleverd.