Koster Jan van de Oever genomineerd voor prijs

Het Utrechtse Klokkenluiders Gilde heeft de koster voorgedragen voor de Jhr. Jacob van Eyckprijs. Er zijn elf genomineerden. Deze prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, om vernieuwende projecten of wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied. De prijs bestaat uit de bronzen Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000.

Jan van den Oever is genomineerd ‘voor zijn trouwe inzet als handmatig luider’. Hij is voorgedragen door het College van Kerkrentmeesters van zijn kerk. Op 2 juni wordt bekend wie de prijs heeft gewonnen.