Kom op met de mantelzorgwaardering -en ondersteuning

De afgelopen jaren neemt het aantal mantelzorgers in Barendrecht fors toe. Dit alles heeft te maken met het feit dat Barendrechters langer thuis wonen en er dus vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Maar wat is een mantelzorger nu eigenlijk?

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Barendrecht telt circa 8000 mantelzorgers. Velen van hen hebben niet zoveel moeite hiermee, maar er is een groep mantelzorgers die zwaar overbelast is. De staatssecretaris Van Rijn erkent dit en heeft met ingang van 2016 structureel 100 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning en –waardering. Dit betekent simpelweg dat de gemeente Barendrecht jaarlijks een budget vanuit het Rijk ontvangt specifiek bedoeld voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De gemeenteraad van Barendrecht heeft jaarlijks 152.000 euro beschikbaar gesteld, maar wat is er precies met dit geld gebeurd?

Barendrecht heeft een Pluim beschikbaar gesteld voor mantelzorgers. Dat betekent dat ieder mantelzorger recht heeft op een bedrag van 50 euro voorheen was dit bedrag 200 euro. Het aantal aanvragers van de waardering is toegenomen, van 296 in 2015 tot 354 in 2016. Dat is een mooi gegeven. Hiermee is 18% van het totale mantelzorgwaardering-budget van € 152.000 benut.

Het college ( EVB, CDA en CU/SGP) heeft het advies gegeven om het budget structureel af te ramen met € 80.500. Dat betekent simpelweg dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve waardoor men andere uitgaven kan doen, bijvoorbeeld de aanschaf van een extra rotonde.

Als PvdA vinden wij het zorgelijk dat deze coalitie gelden in het sociale domein, zoals de gelden voor de mantelzorgwaardering -en ondersteuning toegevoegd worden aan de algemene reserve. Het is immers gemeenschapsgeld! Om dit tegen te gaan dient de PvdA morgen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie in om De Pluim te verhogen naar 100 euro en ervoor te zorgen dat het college met een plan komt om de mantelzorgondersteuning te verbeteren en eventueel uit te breiden.

Het wordt tijd dat wij de Rijksgelden ook uitgeven aan de mensen voor wie het bedoeld is: De mantelzorgers! Dus kom op met die waardering en ondersteuning, maar nu dan ook echt!

Reshma Roopram
PvdA