Inwonersavond over het openbaar vervoer

Foto: Barendrechts Dagblad

Op 31 januari houdt de gemeente Barendrecht een inwonersavond over het openbaar vervoer. De gemeente hoort graag wat uw mening is over het openbaar vervoer in Barendrecht. Bent u tevreden? Of vindt u juist dat veel verbetering inzit?

De avond start met een gezamenlijk welkomstwoord en uitleg van wethouder Peter Luijendijk. Daarna zullen de aanwezigen in groepjes uiteen gaan. Ook kunt u op een informele wijze in gesprek met de
gemeente, RET en Metroolpoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) over het huidige vervoersnetwerk en de toekomstige plannen.

Hiernaast krijgt u ook uitleg over de rollen van de gemeente, RET en MRDH en inzicht over het hoe en waarom van het huidige OV aanbod in Barendrecht.

De avond verloopt als volgt:

19.15 uur Inloop
19.30 uur Welkomstwoord wethouder Peter Luijendijk
19.45 uur Deelsessies in kleinere groepen
21.15 uur Slotwoord

De avond vindt plaats in het Gemeentehuis aan het Binnenhof 1 te Barendrecht.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 26 januari aan via openbaarvervoer@barendrecht.nl.
Voor overige vragen kunt u bellen naar 14 0180.
Bent u op 31 januari verhinderd, maar heeft u wel tips en tops over het openbaar
vervoer in Barendrecht? Mail deze dan naar openbaarvervoer@ barendrecht.nl.