Inloopavond over uitbreiding MCD-supermarkt

Maandag 3 juli vindt in de Triomfatorkerk (Gebroken Meeldijk 150) een inloopavond plaats. Op deze avond kunt u het ontwerp bekijken voor de gewenste uitbreiding van de MCD. Dit ontwerp is in samenspraak met de klankbordgroep tot stand gekomen. U kunt op 3 juli tussen 19.00 uur en 20.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen. Er worden geen centrale presentaties gehouden.Naast het ontwerp bekijken, kunt u vragen stellen aan de klankbord- groep. In deze groep zitten verte- genwoordigers namens de omwonenden, de dr. Schaepmanschool, de firrma Boon (MCD), de firma Lanvas (Vastgoed) en de gemeente. Wij tonen tevens het plan voor de inrichting van de buitenruimte en geven u informatie over de procedure van de omgevingsvergunning en het vervolgproces.

Bent u wel geïnteresseerd, maar op 3 juli verhinderd? Geen probleem. U kunt het ontwerp tot en met vrijdag 7 juli in de MCD bekijken. Eventu- ele vragen en op- en aanmerkingen kunt u op een antwoordformulier schrijven en inleveren bij de kassa. Dit kan natuurlijk ook tijdens de inloopavond. In het najaar informeren wij u over het vervolgproces.