Het moet beter…

Velen hebben elkaar de afgelopen dagen de hand geschud en de beste wensen voor het jaar 2017 toegewenst. In nachtclub Reina in Istanbul deed men dat ook, maar de zoveelste volslagen verknipte idioot dacht daar totaal anders over. Slechter kon het nieuwe jaar dus niet beginnen. Vervolgens kwamen er ook de nodige berichten door dat hulpverleners op diverse plaatsen in ons land te maken hadden met ernstige bedreigingen. Voeg daar de nodige zinloze vernielingen aan toe en dan weten we weer in welke maatschappij we thans leven.

‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ is al een heel oud gezegde. Velen kennen dat begrip helaas niet meer. Om nu alleen maar toe te kijken hoe de wereld aan het veranderen is gaat me te ver. We hebben met elkaar wel de verantwoording om ervoor te zorgen dat we een leefbaar klimaat blijven houden. De veranderingen gaan ook ons mooie dorp helaas niet voorbij. Ik constateer zaken die in het verleden bijna ondenkbaar waren. Dat we een zeer laag scheidingspercentage hebben van huisvuil is één van de zorgelijke signalen. Rond de jaarwisseling constateerde ik dat velen er geen begrip voor hadden dat de ondergrondse containers tijdelijk waren afgesloten om vandalisme te voorkomen. De vuilniszakken werden gewoon naast de containers geplaatst met veroorzaking van veel losse troep op straat omdat de zakken kapot gingen. Echt on-Barendrechtse taferelen waar in het verleden ex-raadslid Marinus de Graaf ons al voor waarschuwde.

Helaas was ook niet iedereen er van doordrongen dat na de Nieuwjaarsnacht de geweldige troep op straat opgeruimd moest worden. Gelukkig zag ik wel burgers ijverig aan het werk, maar er bleef nog meer dan aanvaardbaar rommel op straat liggen. Volgens de eerste berichten was de schade in Barendrecht te overzien maar er waren toch weer de nodige vernielingen.

Na de oprichting van een lokale partij is ook het politieke landschap in ons nog altijd mooie dorp sterk gewijzigd. Ook hier is sprake van verharding hetgeen de sfeer en omgangsvormen met elkaar niet bepaald gunstig beïnvloeden. De lokale partij wil zich vaak profileren door de in het verleden gedane zaken en genomen beslissingen te kleineren en te bekritiseren. Uitgaan van eigen kracht is er regelmatig niet bij, want het ‘bekt’ lekker om af te geven op anderen. Te pas en te onpas van de daken schreeuwen dat je betrouwbaar bent komt overdreven over. Hoe betrouwbaar ben je als je een partij laat struikelen waar goed mee samengewerkt werd? Hoe betrouwbaar ben als je vervolgens in zee gaat met een partij waar geweldig op werd afgegeven? Hoe betrouwbaar ben je als je het aandurft te schrijven dat de lasten van de burgers minder worden zonder nadere toelichting? (Dus gewoon verzwijgen dat de lasten nog lager hadden kunnen zijn) Hoe betrouwbaar ben je als je Barendrecht opscheept met stevige wachtgeld-kosten om maar vooral je eigen zin te kunnen door drijven?

Ik hoop vurig dat we dit jaar ook in politiek land kunnen werken aan betere omgangsvormen. Elkaar zakelijk aan de tand voelen is prima, maar dan in elk geval wel de fatsoensnormen in acht nemen. Met de naderende verkiezingen zal dat een hele opgave zijn, maar het is de moeite waard om het te proberen. Er liggen genoeg uitdagingen en dat maakt het leven ook weer interessant.

Tot slot wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2017.

Simon Kelder, fractievoorzitter VVD