GGD Rotterdam Rijnmond: ”Kinderopvang in Barendrecht is goed”

Uit jaarlijkse inspecties van de kinderopvang in onze gemeente, blijkt dat Barendrecht er goed voor staat wat betreft de kwaliteit van de kinderopvang. Aangezien in veel (jonge) gezinnen beide ouders werken, wordt veel gebruik gemaakt van kinderopvang zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders.

Onderzoek
In 2016 zijn op een na alle 48 geregistreerde kindercentra (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties)in Barendrecht geïnspecteerd.  In één geval gaat het om een BSO waar in 2016 geen kinderen zijn opgevangen, deze BSO is inmiddels ook uitgeschreven. Van de 66 gastoudervoorzieningen (VGO) is van de bestaande VGO’s 6,3% geïnspecteerd (de norm is een steekproef van 5%). In 2016 zijn 16 nieuwe gastoudervoorzieningen opgericht. Deze zijn alle 16 gecontroleerd.

Positieve resultaten
De GGD Rotterdam Rijnmond houdt namens de gemeente toezicht op kinderopvanglocaties en voert voor de gemeente kwaliteitsinspecties uit. Op basis van deze inspecties stelt de gemeente elk jaar een verslag op over de kwaliteit van de kinderopvang in Barendrecht. De resultaten zijn overwegend positief, de kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de meeste kwaliteitseisen. De kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente is dus goed te noemen. In sommige gevallen heeft de GGD-RR de gemeente een handhavingsadvies gegeven, wanneer iets niet in orde was. In deze gevallen heeft de gemeente actie ondernomen richting de betreffende kinderopvangvoorzieningen en zijn de nodige verbeteringen door de kinderopvangvoorzieningen uitgevoerd.