Gemeente start nieuw parkeeronderzoek Doormanplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich deze week gebogen over de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam, die op 21 juni de inwoners en ondernemers die beroep aantekenden tegen het verkeersbesluit van gemeente Barendrecht, in het gelijk stelde. Het college heeft besloten de bezwaren gegrond te verklaren en het verkeersbesluit in zijn geheel in te trekken.

Het college houdt desondanks de wens voor een autovrij Doormanplein, om zo de uitstraling van het historische centrum van Barendrecht te verbeteren en de oude dorpskern beter tot zijn recht te laten komen. Dat staat ook in de Visie Doormanplein, die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld. De gemeente laat daarom een nieuw parkeeronderzoek uitvoeren, rekening houdend met de uitspraak van de rechtbank.

Wethouder Dirk Vermaat: “We hebben in alle gesprekken altijd gemerkt dat alle partijen in principe wel voor een autovrij Doormanplein zijn, maar dat het parkeren dan wel goed moet worden geborgd. Daar willen we weer mee aan de slag, samen met de inwoners en ondernemers die verenigd zijn in de projectgroep Oude Dorpskern.”

Nieuw parkeeronderzoek
In de uitspraak van de rechtbank stond onder andere dat er “geen onderzoek is verricht dat betrekking heeft op de gehele week en is gebaseerd op het juiste aantal daadwerkelijk beschikbare parkeerplaatsen.” Daarom kon er volgens de rechter niet van worden uitgegaan dat “de door de gemeente gewenste verkeersmaatregelen niet zouden leiden tot een ontwrichting van de, tussen partijen onomstreden, kwetsbare parkeerbalans in de oude kern van Barendrecht.” Het college van Barendrecht besloot daarom deze week een nieuw parkeeronderzoek te laten uitvoeren. Na de zomervakantie zal de verdere voortgang van het project met de projectgroep worden besproken.