Gemeente onthult ontwerp herinrichting begraafplaats

Gisteravond bezochten zo’n vijftig belangstellenden de informatieavond op de begraafplaats aan de Scheldestraat. De komende twee jaar staan op de begraafplaats diverse werkzaamheden gepland. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen.

Wethouder Dirk Vermaat en Arjan Stolk (raadslid SGP/CU) onthulden gisteravond het ontwerp dat bij de ingang van de begraafplaats hangt. Raadslid Stolk diende in 2012 een motie in om begraven op de begraafplaats weer mogelijk te maken. Na de herinrichting is dat straks het geval. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting.

Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar.