Gemeente concreet aan de slag met cultuur in Barendrecht

Kinderen op jonge leeftijd de mogelijkheden geven om met cultuur in aanraking te komen, dat is wat de Gemeente Barendrecht wil bereiken met de Cultuurnota ‘Doe Mee met Cultuur!’, die de raad op 4 april jl. vaststelde. Vandaag presenteert het college de uitvoeringsnota, oftewel: een rapport waarin concreet is uitgewerkt hoe de gemeente de komende jaren cultuureducatie gaat vormgeven.

Wethouder Dirk Vermaat (Cultuur): “Cultuureducatie gaat bijvoorbeeld over kunst en creativiteit, erfgoed, media en literatuur. Essentieel voor de ontwikkeling van creativiteit en kritisch denkvermogen. Dat vinden we belangrijk in Barendrecht, en daarom begint cultuureducatie wat mij betreft meteen op de basisschool. Het moet een vaste plek krijgen binnen het lesrooster.”

De verantwoordelijkheid blijft bij de partners en de scholen. De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een cultuurregisseur die scholen kan begeleiden. Verder biedt de gemeente huisvesting voor lokale instellingen, subsidieert ze culturele ontmoetingsplekken en wil ze dat het culturele aanbod ook toegankelijk is voor minima.

Cultuurnota
De uitvoeringsnota volgt uit de Cultuurnota, waarin de gemeente het belang van cultuur in Barendrecht beschrijft in vier thema’s:
· Uitgaan van de eigen kracht van Barendrecht: culturele potentie koesteren en waar mogelijk ondersteunen;
· Toegankelijkheid en zichtbaarheid: het aanbod moet voor iedereen toegankelijk en vindbaar zijn;
· Maatschappelijk ondernemerschap: ondernemerschap stimuleren, waarbij de gemeente faciliteert, maar wel op afstand blijft;
· Verbinding & duurzaamheid: meer duurzame samenwerking die leidt tot een groter en beter bereik.

Carnisselande
Carnisselande krijgt bijzondere aandacht in het plan. “We willen een aantrekkelijk centrum maken van het Middeldijkerplein, Carnisse Veste en het Havenhoofd. Onder andere door in te zetten op de kracht van het sociale kapitaal in de wijk, het faciliteren van ideeën en initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers”, aldus de wethouder. Culturele partners zoals de bibliotheek, CultuurLocaal en Kunst Creatief Barendrecht worden gestimuleerd om actief het culturele voorzieningenniveau in deze wijk te optimaliseren.

Op foto: Boven, van links naar rechts: Yvonne van der Haven (Culturele Alliantie), Monica Millar (CultuurLocaal), wethouder Dirk Vermaat en Irene Pronk (Theater het Kruispunt). Onder links, Simon Zuurbier (Stichting KunstCreatief Barendrecht) en rechts Radha Buldeo Rai (Bibliotheek AanZet)

(foto René Dons)