Flinke aanpassingen in de wijk Buitenoord

De Barendrechtse wijk Buitenoord gaat gefaseerd op de schop. De gemeente heeft een onderzoek verspreid onder de inwoners. Resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat bewoners tevreden zijn over het wonen in de wijk, maar dat het een en ander wel een opknapbeurt kan gebruiken.

Op basis van de huidige staat moet zowel het fietspad als het voetpad buiten de Klipper en Bark om opnieuw worden bestraat. De tegels van het fietspad worden vervangen door rood asfalt. Het werk is vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde werkzaamheden aan het fietspad voorbij de Groene Rede, richting de Botter. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is de Klipper. De tweede fase is de Bark. Hier is al het nodige in gerealiseerd. In de periode 2016-2018 worden een aantal zaken opgeknapt in de buitenruimte van Buitenoord.

Na de rioleringswerkzaamheden in de Karveel zou in eerste instantie de oude verharding teruggelegd worden en later worden vervangen door nieuwe verharding. Inmiddels is besloten na de rioleringswerkzaamheden toch gelijk nieuwe verharding aan te brengen.  Het rioolstelsel van Buitenoord ligt al vanaf de aanleg van de wijk in de grond. Uit recente inspecties is gebleken dat delen van dit stelsel niet meer voldoen aan de eisen. Het gaat om voornamelijk om het deel waarmee in de wijk het water van toiletten, badkamers en wasmachines wordt verzameld.

Door het riool schoon te maken en een nieuwe kunststof binnenbekleding te geven kan het riool weer jaren mee. Ook zullen er aanpassingen aan de gasleidingen gedaan worden. De gemeente Barendrecht verstuurt regelmatig een speciale nieuwsbrief over de aanpassingen in Buitenoord.