Evides: ‘Drinkwater veilig om te drinken’

Diverse media berichtten onlangs over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot de stoffen GenX en PFOA. In Barendrecht levert Evides het drinkwater. Op de website van Evides is daarover het volgende te lezen:

“Uw drinkwater is betrouwbaar. Het voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is veilig om te drinken. GenX wordt en PFOA is door sommige industrieën uitgestoten in water en lucht. Deze stoffen verspreiden zich zo in het milieu. Het komt voor in de oppervlaktewaterbronnen, die Evides gebruikt om drinkwater van te maken, zoals de Maas en het Haringvliet.

Tegenwoordig bestaan er zeer specifieke meetmethoden. Die methoden zijn uiterst gevoelig en kunnen hele lage concentraties stoffen aantonen. Ze zijn in staat nanogrammen te traceren; een nanogram is een miljoenste milligram. Uit dergelijke metingen blijkt dat er een minieme hoeveelheid GenX en PFOA kan voorkomen in het drinkwater van Evides.

De aangetroffen concentratie is zeer laag: 25 tot 75 keer lager dan de richtwaarde die de overheid stelt voor deze stoffen als veiligheidsgrens voor betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd blijft Evides pleiten voor een schoon milieu en zo voor schone bronnen – oppervlakte- en grondwater – voor het maken van drinkwater. Het drinkwater is nu veilig, maar de lozingen en uitstoot van de stoffen kunnen in de toekomst wel tot hogere concentraties leiden. Samen met de andere waterbedrijven maken wij ons hard voor zo schoon mogelijke bronnen. Wij steunen elkaar hierin.”