EVB stelt vragen over overlast horeca op het Havenhoofd

Echt Voor Barendrecht heeft aan het college van B en W vragen gesteld over mogelijke overlast van horeca op het Havenhoofd in de Barendrechtse wijk Carnisselande. Het Havenhoofd richt zich meer op restaurants. ,,Bij de maatschappelijke functie van horeca zijn verschillende relevante aspecten te onderkennen. Een daarvan is openbare orde en veiligheid. Echt Voor Barendrecht ontvangt regelmatig klachten met betrekking tot overlast op het Havenhoofd”, aldus de EVB in een bericht aan het college.

Echt Voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

In de kadernota Integraal Horecabeleid artikel 4.2.1 staat geschreven dat terrassen geopend mogen zijn tot uiterlijk 23:00 uur. Na 23:00 uur mag het terras alleen nog maar gebruikt worden door rokers en is het niet toegestaan etenswaren of dranken te nuttigen dan wel aanwezig te hebben op het terras.

1. Hoeveel klachten heeft de gemeente, politie of BOA’s in 2016 en 2017 ontvangen met betrekking tot overlast na 23:00 uur op de terrassen op het Havenhoofd?
2. Kunt u aangeven in hoeveel van deze gevallen de gemeente, politie of BOA’s handhavend heeft opgetreden en welke sanctie of maatregel is opgelegd?
3. Volgens de gemeentelijke toetsingscriteria voor openbare orde is het mogelijk om 12 keer per jaar voor een incidentele festiviteit mechanische of versterkte muziek op het terras tot 23:00 uur toe te staan. Kunt u aangeven hoeveel aanvragen er in 2016 en 2017 voor een dergelijke incidentele festiviteit zijn aangevraagd en zijn goedgekeurd?
4. Het terras mag niet worden gebruikt als opslagplaats. Op het Havenhoofd verrijzen een aantal schuurtjes die worden gebruikt als opslagplaats. Kunt u aangeven of deze opslagplaatsen voldoen aan de regels voor het inrichten van de buitenruimte?

In de APV artikel 2.19 staat dat openbare inrichtingen zijn gesloten op zondag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur, en op vrijdag en zaterdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur. Het is dan ook verboden om na sluitingstijd bezoekers in de openbare inrichting te laten verblijven.

5. Hoeveel klachten heeft de gemeente, politie of BOA’s in 2016 en 2017 ontvangen met betrekking tot het zich niet houden aan de sluitingstijden voor openbare inrichtingen op het Havenhoofd?
6. Kunt u aangeven in hoeveel van deze gevallen de gemeente, politie of BOA’s handhavend heeft opgetreden en welke sanctie of maatregel is opgelegd?
7. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat in de inrichting alsmede in de onmiddellijke omgeving van de inrichting (25m) de openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door de wijze van exploiteren van de inrichting. Kunt u aangeven hoeveel klachten de gemeente, politie of BOA’s in 2016 en 2017 heeft ontvangen met betrekking tot openbaar dronkenschap op het Havenhoofd?
8. Kunt u aangeven in hoeveel van deze gevallen de gemeente, politie of BOA’s handhavend heeft opgetreden en welke sanctie of maatregelen zijn opgelegd?
9. Recent is een vergunning verleend aan La Hermana voor een incidentele festiviteit. In uw brief stelt u dat “bij het ten gehore brengen van muziekgeluid moeten ramen en deuren gesloten blijven”. Deze zin kan worden opgevat dat de ontheffing is verleend voor muziekactiviteiten binnen de openbare inrichting en niet buiten op het plein. Kunt u aangeven hoe de verleende ontheffing moet worden geïnterpreteerd?