EVB houdt cursus voor kandidaat-gemeenteraadsleden

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. EVB (lijst1) neemt daar uiteraard aan deel en gaat voor een kwalitatief hoogwaardige kandidatenlijst met daarop betrokken inwoners met een hart voor Barendrecht. EVB organiseert voor deze kandidaten in spe, maar ook voor andere geïnteresseerde leden, de cursus Hoe werkt gemeentepolitiek. Dit afwisselende en op de praktijk gerichte trainingsprogramma neemt 6 avonden in beslag en vindt plaats op donderdagavond. De start is op 14 september. De cursus wordt afgesloten op 19 oktober.
Alle voor een gemeenteraadslid belangrijke onderwerpen, zoals de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van B&W, het functioneren van de gemeentelijke commissies en inspraakmogelijkheden van onze inwoners komen aan de orde. Maar daarnaast zal ook stil worden gestaan bij onderwerpen zoals integriteit, effectief debatteren en hoe betrekken we onze inwoners bij het gemeentelijk beleid.
De cursus wordt gegeven door Dirk Vermaat en Lennart van der Linden, beide wethouders voor EVB. De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,00 incl. lesmaterialen. Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via het contactformulier op onze website www.echtvoorbarendrecht.nl