CultuurLocaal richt Instrumentenfonds op

Op donderdag 12 juli is de stichting Instrumentenfonds CultuurLocaal opgericht. In dit fonds zullen alle muziekinstrumenten en aanverwante zaken die het Barendrechtse CultuurLocaal in gebruik heeft worden ondergebracht.

CultuurLocaal is in januari 2016 opgestart om de muzieklessen in Barendrecht van het failliete ToBe te kunnen voortzetten. Helaas waren op dat moment alle instrumenten en andere spullen uit het lesgebouw De Baerne verwijderd door de curator en moest er voor sommige lessen flink geïmproviseerd worden. De gemeente Barendrecht heeft uiteindelijk de meeste spullen van de curator van ToBe kunnen terugkopen. Dit was prettig voor de lessen, maar bij de gemeente ontstond het gevoel twee keer betaald te hebben voor dezelfde instrumenten: eerst door de subsidie aan ToBe en later nog eens aan de curator.

,,Dat willen we niet nog een keer meemaken”, aldus wethouder Vermaat (EVB, cultuur). Om het risico van herhaling te vermijden, aarzelde de gemeente om de instrumenten naar CultuurLocaal over te hevelen. Aan de andere kant is het bezit van deze zaken voor een gemeente geen alledaagse praktijk. Als oplossing is gekozen, de instrumenten onder te brengen in een nieuwe stichting.

Henk Elderson, coördinator bij CultuurLocaal: ,,Wij begrijpen het standpunt van de gemeente, maar willen wel graag het bezit en beheer van de instrumenten dicht bij ons hebben. Een Instrumentenfonds is dan een hele logische en goede oplossing. Nu de gemeente CultuurLocaal ook voor de langere termijn als partner voor cultuureducatie in Barendrecht heeft aangewezen, is het tijd om dat fonds op te richten”.

Afgelopen donderdag was het zover. Dirk Jan Versendaal, Rien Vos en Henk Elderson hebben bij notariskantoor Groenveld en Van Houdt de Stichting Instrumentenfonds CultuurLocaal opgericht. Zij vormen samen ook het bestuur van de nieuwe stichting, die ook de nieuw aangeschafte instrumenten in eigendom zal krijgen. De komende tijd zal worden gewerkt aan de overdracht van de instrumenten van de gemeente en het opstellen van een gebruiksovereenkomst met CultuurLocaal.

Foto: Kandidaat-notaris Martin Tempelaar en bestuursleden Dirk Jan Versendaal, Rien Vos en Henk Elderson bij de ondertekening van de oprichtingsakte (foto D.J. Versendaal).