Bethelkerk toch niet in de verkoop

Het besluit van de Protestantse Gemeente Barendrecht om de Bethelkerk in Barendrecht met ingang van 1 januari 2018 in de verkoop te zetten is door het regionale klachteninstituut van de PKN vernietigd in een bezwarenprocedure die verschillende gemeenteleden hadden aangespannen. Volgens het college ontbreekt een degelijke financiële onderbouwing voor het besluit en zijn de gemeenteleden onvoldoende gekend.
Wel mag de Protestantse Gemeente Barendrecht de gesprekken met de gemeente Barendrecht over overname van het gemeentelijk monument voortzetten maar indien dit zal leiden tot een daadwerkelijk besluit om de kerk te verkopen moet de kerkelijke gemeente eerst gehoord worden en het besluit voldoende financieel wordt beargumenteerd zijn.