Bestrating en bomen wijk Waterkant

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat de bestrating in Kuilkant, Weerkant, Steekkant, Steurwater, Scharwater en Haringwater op diverse locaties in slechte staat is. Er zijn veel oneffenheden in de bestrating. De wortels van de bomen groeien te veel aan de oppervlakte in plaats van naar beneden en drukken de stenen in de straat omhoog. Om het straatwerk goed te kunnen herstellen en dezelfde problemen in de toekomst te voorkomen is ervoor gekozen de bestaande bomen te vervangen voor nieuwe bomen.

Het is niet mogelijk om de wortels van de bomen te verwijderen zonder dat de boom dat overleeft. Om de bomen in de straten te mogen kappen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is inmiddels verleend. Daarin is ook de compensatie vastgelegd.

Nieuwe bomen
Rondom de nieuwe bomen wordt een plantvak aangelegd. De wortels van bomen kunnen op deze manier beter naar beneden groeien en krijgen zo ook voldoende lucht.  Dit plantvak is circa 1,5 meter breed en wordt aangelegd over de gehele diepte van het parkeervak. Bij deze duurzame oplossing kan de boom goed groeien en tot volledige ontwikkeling komen zonder dat het straatwerk beschadigd wordt. Door de aanleg van de plantvakken is het noodzakelijk de parkeervakken onderling wat te verschuiven, zodat geen parkeervakken verloren gaan. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe bomen niet altijd op precies dezelfde plaats terugkomen als de oude bomen. We plaatsen  boomsoorten terug, die beter passen bij de omstandigheden in de straat. Op enkele plaatsen in de straat is geen invalide inrit aanwezig. Die brengt de gemeente nu eveneens aan.

De werkzaamheden starten 15 november 2016 met het verwijderen van de bomen. Daarna wordt het straatwerk opgebroken zodat onder andere de oude boomwortels verwijderd kunnen worden. De aannemer informeert de bewoners vóór de start van de werkzaamheden over de exacte datum. Het werk wordt uitgevoerd door de de aannemer Kraaijeveld (straatwerk) en Gijsbers Groenprojecten (groen).