Barendrechtse politiek vergeet thema ‘sport’

Het zomerfeest was eind juni in het oude gedeelte van Barendrecht. Ondanks het mindere weer was het gezellig druk. Op het Doormanplein in het oude dorp presenteerden verschillende groepen zich aan publiek. Ook waren er veel marktkramen, die werden bevolkt door kooplui en standwerkers. Maar ook de politieke partijen waren ruim vertegenwoordigd om alvast een voorschot te nemen op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Bij die partijen kon je nu al je voorkeur uitspreken waar de politiek de komende jaren extra aandacht aan zou moeten geven.

Helaas kon ik mijn mening niet gegeven, omdat mijn keuze nergens aanwezig was. Ik wilde namelijk mijn stem geven aan de sport in het algemeen. Drie jaar geleden stond in geen enkel verkiezingsprogramma dit thema apart vermeld. Maar investeren in sportaccommodaties en het beter ondersteunen van de clubs, ondersteunen van de vrijwilligers, ‘betaalt’ zich later op al die andere keuzemogelijkheden terug. Barendrecht doet het goed op sportgebied, maar is er ook een echt sportbeleid, is er ook een echte visie op dit gebied?

Als je ernaar vraagt krijg je als antwoord ‘ja ja we zullen er aan denken’. De verenigingen doen hun best. De jeugdleden worden door (te weinig) vrijwilligers begeleid, maar krijgen wel heel veel normen en waarden aangeleerd. En dit zal zich later weer in de maatschappij uitbetalen.

Ik hoop dat in de beleidsplannen van de politieke partijen, het zogenoemde verkiezingsprogramma, het onderwerp sport een prominente plaats in zal nemen, zodat ik ook mijn keuze kan maken!