Baggerwerkzaamheden in december

In de maand december vinden er baggerwerkzaamheden plaats in de gemeentelijke watergangen van Barendrecht. De gemeente is hierbij afhankelijk van het weer waardoor het mogelijk is dat de werkzaamheden doorlopen in januari 2018.

Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per zes tot tien jaar plaats en zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap. Waar mogelijk wordt het slib uit de singel gedeponeerd naast de watergang om voldoende uit te drogen. De ingedroogde bagger wordt gebruikt voor de groenstrook. Een duurzame oplossing! Soms kan dit niet, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bomen, beplanting, te steile taluds of een hondenuitlaat-plaats. En heel soms is te bagger te vuil. In dat geval wordt het afgevoerd.

Vissen

In veel van onze watergangen zitten vissen, hier wordt rekening mee gehouden bij de werkzaamheden. Waar beschermde soorten aanwezig zijn of de ontsnappingsmogelijkheden voor de vis slecht is, worden de sloten eerst afgevist. In alle andere gevallen is de werkwijze zo, dat de aanwezige vissen de mogelijkheid krijgen om te ontsnappen. Zo beperken we de schade aan de visstand.

Bron: barendrecht.nl