3 juli: Inloopavond ontwikkeling Stationstuin

De gemeente wil de Stationstuin (voorheen oude zwembadlocatie) ontwikkelen tot een aantrekkelijke woonlocatie met levensloopbestendige woningen.Voor geïnteresseerden is er maandag 3 juli van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in de hal van het gemeentehuis.

Inloopavond Stationstuin
In september 2016 toonde BAM Wonen tijdens een informatiebijeenkomst de eerste schetsen voor de Stationstuin. Deze zijn inmiddels verder uitgewerkt en ook is bijvoorbeeld meer bekend over het aantal te realiseren woningen. Op de inloopavond kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Medewerkers van BAM Wonen en de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wethouder Dirk Vermaat is eveneens aanwezig.

Wilt u naar de inloopavond komen?
Meld u zich dan vooraf aan via b.d.vries@bar-organisatie.nl. Zo weten wij hoeveel mensen wij kunnen verwachten.

Nieuwsbrief
Belangstellenden houdt de gemeente  via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van het proces rondom de ontwikkeling van de Stationstuin. Geïnteresseerden kunnen zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: p.d.ruiter@bar-organisatie.nl onder vermelding van nieuwsbrief Stationstuin.