112 bellen met 06-nummer blijkt een omweg

Het 112-alarmmeldsyteem blijkt regionaal als nationaal traag, kwetsbaar en ernstig verouderd. Wachttijden kunnen op piekmomenten volgens een recent inspectie-onderzoek van Veiligheid en Justitie onverantwoordelijk oplopen naar zelfs twintig minuten.

Bovendien is komen vast te staan dat de belroute via een 06-nummer bij de centrale meldkamer in Driebergen terecht komt en met een vast huisnummer rechtstreeks bij de regionale meldkamers. Die omweg met oponthoud is nooit openbaar gemaakt.

De verantwoordelijke minister Stef Blok is nu gevraagd met spoed maatregelen te nemen om het verouderde ICT-probleem bij de meldkamers te vervangen en het advies van de experts is om daarbij het efficiënte Oostenrijkse model te adopteren.

De problemen bij 112 zijn niet nieuw. Ze duren al vanaf het moment dat 06-nummers steeds moderner en populairder werden en het gebruik van huistelefoons afnam. In vele woningen bestaat er niet eens meer een huistelefoon. Het meldsysteem 112 blijkt niet met die ontwikkeling te zijn meegegroeid.

Het alarmvraagstuk is tot toe landelijk als regionaal volstrekt onderbelicht gebleven. Jan Smits, hoogleraar Recht en Techniek aan de TU in Eindhoven, zegt te vrezen dat – wanneer niet snel verbeteringen worden aangebracht – het bij een grote toekomstige grote calamiteit ‘weleens helemaal fout zou kunnen lopen.’